Σέρρες: Αύριο η υποδοχή της εικόνας τῆς Παναγίας ἔνθρονης Βρεφοκρατούσας


Η Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτας θά ὑποδεχθεῖ, σύν Θεῷ, τήν Παρασκευή 31 Μαρτίου στίς 7:00 τό ἀπόγευμα στά προπύλαια τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, τήν περίτεχνη καί ὑψηλῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας μεταβυζαντινή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔνθρονης Βρεφοκρατούσας με τήν προσωνυμία ἡ «Πανύμνητος», ἡ ὁποία πλαισιώνεται μέ μορφές ἀρχαγγέλων, ἁγίων καί ὁσίων και ἀποτελεῖ ἔργο πολύ σημαντικοῦ ἁγιογράφου τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰῶνος, πού ἀνήκει στήν λεγομένη κρητική σχολή ζωγραφικῆς. Ἀμέσως μετά θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας θά ἀκολουθήσει ἱερά ἀγρυπνία.

Ἡ ἱερά καί σεβάσμια εἰκόνα, πού ἀποτελεῖ κειμήλιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπεκαλύφθη κάτω ἀπό ἐπάλληλα στρώματα νεοτέρων ἐπιζωγραφίσεων ἔπειτα ἀπό τήν ἀναγκαῖα συντήρησή της, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε προσφάτως μέ δαπάνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό ἐξειδικευμένο ἐργαστήριο συντηρήσεως ἔργων τέχνης, και θά εὑρίσκεται μονίμως σέ περίτεχνο προσκυνητάρι στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, πρός εὐλογία τῶν πιστῶν καί ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στόν πνευματικό του ἀγῶνα.

Ἡ ἱερά εἰκόνα, ἡ ὁποῖα θά ἀποτελεῖ σημεῖον πνευματικῆς και προσευχητικῆς ἀναφορᾶς γιά τήν πόλη καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία, θα ἑορτάζει ἐφεξῆς ἐπισήμως τήν ἑορτή τοῦ ἈκαθίστουὝμνου, καθώς ἡ προσωνυμία της «Πανύμνητος» παραπέμπει στόν τελευταῖο οἶκο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ».

Κοινοποίηση