ΚΤΕΛ Σερρών: Έκπτωση 50% στους φοιτητές


Το ΚΤΕΛ νομού Σερρών ανακοινώνει ότι θα παρέχεται έκπτωση 50% στο αντίτιμο του εισιτηρίου σε όλους τους φοιτητές: Α.Ε.Ι., Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Στρατιωτικών Σχολών, Πυροσβεστικής Σχολής, Σχολών Αστυνομίας, που μετακινούνται:
• Από Σέρρες, Στρυμονικό, Νέα Ζίχνη, Ηράκλεια, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, μόνο για Αθήνα (π.χ. όχι για Λάρισα, Λαμία κ.λπ.) και
• Από Αθήνα μόνο για Σέρρες, Στρυμονικό, Νέα Ζίχνη, Ηράκλεια, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα,
(ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας τους- τόπου σχολής), με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Κοινοποίηση