«Πράσινο φως» από την Αποκεντρωμένη για προσλήψεις 130 ατόμων στον ΤΟΕΒ Πεδ. Σερρών και 70 ατόμων στον ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ενέκρινε την πρόσληψη εκατόν τριάντα (130) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. 1ου Αρδευτικού Δικτύου Πεδιάδας Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Παράλληλα, ενέκρινε την πρόσληψη εβδομήντα (70) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. 3ου Αρδευτικού Δικτύου Σιδηροκάστρου, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Κοινοποίηση