Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών αύριο Παρασκευή


Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023.
Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην παράπλευρη οδό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στο αριστερό έρεισμα μπροστά από τις εγκαταστάσεις της “Express Service” με κατεύθυνση προς τις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτηρίου “PINEWOOD”.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, από τις 7.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία στα στηθαία ασφαλείας της οδού, στο αντίστοιχο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού κατά περίπτωση βλάβης, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων της οδού για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Κοινοποίηση