Συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας και της Κινητής μονάδας «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ»


Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας των δύο νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων: του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας με το διακριτικό τίτλο «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ» στην περιφερειακή ενότητα Σερρών που αποτελούν τη φυσική συνέχεια αλλά και την χειροπιαστή αναγνώριση του εθελοντικού του έργου σας ανακοινώθηκε η συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας και της Κινητής μονάδας.

Η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην Ηράκλεια ανάλογα τις ανάγκες που θα προκύψουν είτε κατ’ οίκον για όποιον αδυνατεί να προσέλθει στο χώρο που θα οριστεί ως σημείο αναφορά, είτε σε συγκεκριμένο χώρο όπως ορίσουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος.

Με βάση πάντα τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ωφελούμενων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν ποικίλες δράσεις με κυρίαρχο σκοπό την πληροφόρηση της ευρύτερης κοινότητας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Η σύνθεση του παζλ της ψυχικής υγείας είναι μέλημα όλων μας!

Κοινοποίηση