Δήμος Σιντικής: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη υδρονομέων


Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο από 01/05/2023 μέχρι 31/10/2023 για τις Κοινότητες Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου-Φαιάς Πέτρας και για τις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου Σιντικής από 01/06/2023 μέχρι 31/08/2023.

Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκίνησε από σήμερα Παρασκευή 07/04/2023 και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 18/04/2023.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213.

Κοινοποίηση