Προσλήψεις 10 ατόμων στον ΤΟΕΒ Στρυμονικού- Δημητριτσίου ενέκρινε η Αποκεντρωμένη


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ενέκρινε την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Στρυμονικού- Δημητριτσίου Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Κοινοποίηση