Υπογραφή σύμβασης για την ενίσχυση των αναχωμάτων του ποταμού Στρυμόνα


Σύμβαση με τίτλο «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού , του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, υπεγράφη σήμερα, Tετάρτη 12 Απριλίου 2023, στο Διοικητήριο, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας.

Σύμφωνα με την σύμβαση του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που εξασφάλισε ο τ. υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης ζημιών των υφιστάμενων αναχωμάτων, της μπανκίνας και των υποδομών προστασίας από κίνδυνο πλημμύρας, διάβρωσης και τρωτότητας κατά τη ροή του ποταμού (πρόβολοι συρματοκιβωτίων) , δεξιά κατά τη ροή στο Δ.Δ. Βαρικού και στο Δ.Δ. Χειμμάρου.

Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά μήκος του ποταμού Στρυμόνα στις δύο προαναφερόμενες θέσεις, στις περιοχές όπου η κοίτη του ποταμού έχει εκτραπεί από την αρχική της θέση δημιουργώντας μαιανδρισμούς με αποτέλεσμα τη διάβρωση των οχθών.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο Δ.Δ. Βαρικού είναι:
• Εκσκαφή – απομάκρυνση μπάζα, απορρίμματα σε μήκος περίπου 500m.
• Απομάκρυνση πεσμένων κορμών, κλαδιών και ριζών από τις στενώσεις.
• Τοπική εκβάθυνση με απομάκρυνση ξένων υλών (απορρίμματα, μπάζα, κορμοί, βλάστηση)
• Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης που φύεται κυρίως στην μπανκίνα και λειτουργεί ως εμπόδιο της ροής του ποταμού σε περίπτωση μεγάλων πλημμυρικών απορροών.
• Αποκατάσταση τρωθείσας μπανκίνας πλάτους 15m (ρηχής κοίτης) σε μήκος περίπου 500m με διαμόρφωση κλίσης πρανών 2:3.
• Αποκατάσταση τρωθέντων αναχωμάτων σε μήκος περίπου 700m με διαμόρφωση κλίσης πρανών 2:3 και στέψη αναχώματος 7,00m.
• Σταθεροποίηση – ενίσχυση υφιστάμενων προβόλων με αντικατάσταση των κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων και των αναβαθμών.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο Δ.Δ. Χειμμάρου είναι:
• Εκσκαφή – απομάκρυνση μπάζα, απορρίμματα σε μήκος περίπου 300m και πλάτος περίπου 25m.
• Απομάκρυνση πεσμένων κορμών, κλαδιών και ριζών από τις στενώσεις.
• Τοπική εκβάθυνση με απομάκρυνση ξένων υλών (απορρίμματα, μπάζα, κορμοί, βλάστηση)
• Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης που φύεται κυρίως στην μπανκίνα και λειτουργεί ως εμπόδιο της ροής του ποταμού σε περίπτωση μεγάλων πλημμυρικών απορροών.
• Αποκατάσταση τρωθείσας μπανκίνας πλάτους 40m (ρηχής κοίτης) σε μήκος περίπου 300m με διαμόρφωση κλίσης πρανών 2:3.
• Αποκατάσταση τρωθέντων αναχωμάτων σε μήκος περίπου 400m με διαμόρφωση κλίσης πρανών 2:3 και στέψη αναχώματος 4,0m έως 7,00m.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε ότι η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί προτεραιότητα και αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον της Π.Ε. Σερρών για την θωράκιση του τόπου.

Κοινοποίηση