Τύμβος Καστά: Από τις 18 Απριλίου επισκέψιμος για ειδικές ομάδες κοινού- Ποιες είναι οι ομάδες- Οι λεπτομέρειες για τις επισκέψεις


Με δελτίο τύπου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ενημερώνει ότι ξεκινούν από τις 18 Απριλίου 2023 οι επισκέψεις στο μνημείο Καστά από ειδικές ομάδες κοινού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μνημείο Καστά στην Αμφίπολη θα είναι ανοιχτό σε ειδικές ομάδες κοινού από την Τρίτη, 18 Απριλίου 2023, και μέχρι την έναρξη των εργασιών για την αναδιάταξη των εσωτερικών υποστηλωμάτων και για την κατασκευή του μόνιμου στεγάστρου προστασίας του ταφικού μνημείου.

Στις ειδικές ομάδες κοινού συμπεριλαμβάνονται αυστηρά και μόνο:
α) τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
β) εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
γ) δραστηριοποιούμενοι στον τομέα του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο (Π.Ε. Σερρών)

Oι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά, κατά τις ώρες 09:00-15:00, με ειδική μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου, την ασφάλεια του μνημείου και των επισκεπτών. Η κίνηση στο χώρο και η είσοδος στο ταφικό μνημείο, σε ομάδες των 5 ατόμων κάθε φορά, θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του φυλακτικού προσωπικού.

Η ημέρα και ώρα της επίσκεψης θα καθορίζεται σαφώς, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, στο τηλέφωνο 6952011166. Απαραίτητη για την αποδοχή του ραντεβού θα είναι η επώνυμη αναφορά της ιδιότητας των επισκεπτών και τηλεφώνου επικοινωνίας φορέα που θα τεκμηριώνει την συμπερίληψη στις ειδικές ομάδες κοινού.

Κοινοποίηση