Δήμος Εμ. Παππά: «Πράσινο φως» για το έργο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (β’ φάση)» προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ


Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστα Σκρέκα εγκρίνεται η «Υπαγωγή Ωφελούμενων Φορέων στο Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462».
Για το Δήμο Εμμανουήλ Παππά, στη δράση εντάσσεται το έργο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (β’ φάση)» προϋπολογισμού 5.050.000€.

Κοινοποίηση