Προσλήψεις σε ΓΟΕΒ Σερρών και ΤΟΕΒ Ν. Σκοπού ενέκρινε η Αποκεντρωμένη


Την πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων στον Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης.

Παράλληλα, η Αποκεντρωμένη ενέκρινε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Ν. Σκοπού Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Κοινοποίηση