Τα αποτελέσματα των rapid tests χθες από τον ΕΟΔΥ σε Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια, Στρυμονικό, Ροδολίβος, Νιγρίτα και Σέρρες


Την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.587 rapid tests και ανευρέθηκαν 237 θετικά (6.61%).Από τις 237 περιπτώσεις, οι 110 αφορούν άνδρες και οι 127 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 54,13 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
13 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
11 rapid tests, με 1 θετικό(9.09%), αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 65 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
10 rapid tests, με 3 θετικά (30%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
16 rapid tests, με 5 θετικά (31.25%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
39 rapid tests, με 3 θετικά (7.69%), αφορούν σε 3 άνδρες, με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
6 αρνητικά rapid tests.

Κοινοποίηση