Εκδήλωση του Δήμου Σιντικής και του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. με θέμα: «Ψυχική Υγεία: άγχος στην τρίτη ηλικία» τη Δευτέρα


Ο Δήμος Σιντικής, στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα, διοργανώνει σε συνεργασία με το Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών ομιλία για τα μέλη του ΚΑΠΗ τη Δευτέρα 24 Απριλίου στις 10.00 π.μ..

Εκπρόσωποι από το Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών θα αναπτύξουν το θέμα «Ψυχική Υγεία: το άγχος στην τρίτη ηλικία» και θα παρουσιάσουν τις νέες Μονάδες Ψυχικής Υγείας στην Π.Ε. Σερρών (Κινητή Μονάδα Ενηλίκων και Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων «Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ») του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Νομού Σερρών.

Κοινοποίηση