Σέρρες: Δημόσιες Εγγειοβελτιωτικές Υποδομές – Σχεδιασμός και Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες (Βίντεο)


Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Δημόσιες Εγγειοβελτιωτικές Υποδομές – Σχεδιασμός και Χρηματοδοτικές Δυνατότητες από το ΥΔΩΡ 2.0 και το ΣΣ ΚΑΠ / LEADER 2023-2027», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Elpida Resort & Spa Hotel.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ και LEADER 2023-2027, για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ για τις δημόσιες υποδομές διαχείρισης του αρδευτικού νερού και τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Κοινοποίηση