Μουσικό Σχολείο Σερρών: Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου

Το Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών με  Λυκειακές Τάξεις ενημερώνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου σχ. έτους 2023-2024 πρέπει να λάβουν μέρος και να επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων της χώρας. Στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος απόφοιτοι μαθητές/τριες όλων των Δημοτικών Σχολείων του Νομού.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Στο σχολείο μας διδάσκονται σχεδόν όλα τα όργανα της παραδοσιακής και της ευρωπαϊκής μουσικής. Για να γνωρίσετε τα όργανα της παραδοσιακής και συμφωνικής ορχήστρας μας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο
Και οι δύο γονείς-κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών και μαθητριών του νομού μας πρέπει να υποβάλουν από κοινού αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α δηλαδή για τον Νομό Σερρών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών από τις 02 έως και τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 μόνο ηλεκτρονικά σε κοινή φόρμα η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο:
Σε περίπτωση που τη γονική μέριμνα ασκεί ένας μόνο γονέας θα πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο η αντίστοιχη δικαστική απόφαση. (Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).
Αντίγραφα των ταυτοτήτων και των δύο γονέων θα πρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο τις ημέρες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων (βλέπετε παρακάτω).
Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε και στην ιστοσελίδα του σχολείου στις Ανακοινώσεις Εκπαίδευση- Εξετάσεις-Εισαγωγικές Εξετάσεις στο ΜΣΣ.
Μέσα σε μια βδομάδα το πολύ ο/η δηλωμένος/η στη φόρμα κηδεμόνας του παιδιού θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο e-mail που δηλώθηκε στην αίτηση ο οποίος αριθμός πρωτοκόλλου θα αποτελεί και τον κωδικό του παιδιού στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων.
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το ΥΠΑΙΘ (το διάστημα μεταξύ 15 Ιουνίου και 30 Ιουνίου) από επιτροπές που καταρτίζονται από καθηγητές μουσικής όμορων νομών για λόγους διαφάνειας.
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με αρ. 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (ΦΕΚ Β’ 878 / 05-03-2021).
Τρόπος και πεδία εξέτασης των μαθητών/τριών
  • • Ο/Η μαθητής/τρια καλείται, μέσα από ηχογραφημένα μουσικά αποσπάσματα (cd), να αναγνωρίσει: α) τον αριθμό επαναλήψεων ενός σύντομου και χαρακτηριστικού μουσικού θέματος κατά την ακρόαση ενός μουσικού κομματιού, β) τις βασικές κατηγορίες οργάνων – Έγχορδα, Πνευστά, Κρουστά γ) το σύνολο των μουσικών οργάνων που ακούγονται να παίζουν σε ένα μουσικό κομμάτι και δ) το ύφος χαρακτηριστικών και σύντομων μουσικών κομματιών. Η δοκιμασία αυτή γίνεται το πρωί της πρώτης μέρας ταυτόχρονα για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες
Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη δοκιμασία (συνήθως νωρίς το μεσημέρι της ίδιας ημέρας) οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των πέντε ατόμων και εξετάζονται από τις επιτροπές σύμφωνα με πρόγραμμα (το οποίο ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθητών/τριών μπορεί να ολοκληρωθεί την ίδια μέρα ή/και την επόμενη) που ανακοινώνεται μία μέρα πριν την έναρξη των εξετάσεων στις παρακάτω δοκιμασίες:
  • • Ο/Η μαθητής/τρια καλείται να τραγουδήσει ένα τραγούδι της επιλογής του, το οποίο έχει προετοιμάσει. Θα του ζητηθεί να το τραγουδήσει ξανά σε μεταφορά σε κοντινό τόνο (transporto).
  • • Ο/Η μαθητής/τρια καλείται να συνοδεύσει ρυθμικά το τραγούδι της επιλογής του, κτυπώντας παλαμάκια.
  • • Ο/Η μαθητής/τρια καλείται να επαναλάβει, κτυπώντας παλαμάκια, ρυθμικά μοτίβα που δίνονται από τα μέλη της επιτροπής.
  • • Ο/Η μαθητής/τρια καλείται να διακρίνει και να δείξει, με αντίστοιχη κίνηση του χεριού του προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τη μεταβολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω του τονικού ύψους του ήχου που παίζει μέλος της επιτροπής στο πιάνο.
  • • Ο/Η μαθητής/τρια καλείται να επαναλάβει σε απλό μουσικό όργανο – ξυλόφωνο – μία σύντομη μελωδία (4-5 νότες) παιγμένη από το πιάνο.
Για την εξοικείωση των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών στα τεστ Μουσικής Αντίληψης, πραγματοποιούνται δωρεάν προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας από καθηγητές του Μουσικού Σχολείου το μήνα Μάιο και Ιούνιο τις εξής ημέρες :
1) Τετάρτη    24   Μαΐου    2023   και   ώρα  17:45-20:00
2) Τετάρτη   31    Μαΐου    2023   και   ώρα  18:00-20:00
3) Τετάρτη    07   Ιουνίου  2023   και   ώρα  18:00-20:00
4) Δευτέρα   12   Ιουνίου   2023   και   ώρα  18:00-20:00
Την πρώτη μέρα των προπαρασκευαστικών μαθημάτων Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη λειτουργία του σχολείου και τις εξετάσεις από την Διευθύντρια του σχολείου ενώσω οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν το πρώτο τους μάθημα.
Οι υποψήφιοι και οι γονείς/κηδεμόνες τους παρακαλούνται να παρακολουθούν τακτικά την ιστοσελίδα του σχολείου: https://www.musikoserron.gr/
για τη λειτουργία του:
για ανακοινώσεις και για να συμβουλεύονται το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μουσικό Σχολείο όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.
Κοινοποίηση