ΔΙ.ΠΑ.Ε.: Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Καβάλα


Μετά την επιτυχή υλοποίηση των εκπαιδευτικών Ημερίδων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με θέμα: «Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας», στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), κλείνει τον κύκλο των εκπαιδεύσεων με τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής Ημερίδα στην Καβάλα.

Η εκπαίδευση αφορά όλα τα γενικά και ειδικά θέματα ποιότητας τα οποία εντάσσονται στη λειτουργία και στον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνία.

Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν στις 9, 10 και 11 Μαΐου 2023, στο Φουαγιέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης, μεταξύ των ωρών 10:00 – 16:00 και απευθύνονται στην Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) (09/05/23), στο Προσωπικό της ΜΟ.ΔΙ.Π. και στελέχη της Διοίκησης (10/05/23) και στους Φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (11/05/23).

Πριν την πρώτη Ημερίδα, στις 9 Μαΐου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., θα προηγηθεί Εναρκτήρια εκδήλωση την οποία θα χαιρετήσουν Μέλη της Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και Στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εθ.Α.Α.Ε.).

Εισηγητές των εκπαιδεύσεων είναι καταξιωμένα στελέχη των Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Εταιρειών AQS & ABPM.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά (μέχρι 3 μέρες πριν την εκδήλωση) στο link https://www.ihu.gr/modip/imerides/ όπου μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.

Κοινοποίηση