Διαδραστικές oμιλίες σε Βυρώνεια, Καστανούσσα και Ν. Πετρίτσι με θέματα «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας» και «Τεχνικές επικοινωνίας – Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον»


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής Ιορδάνα Τουτζιάρη – Ψυχολόγο και Φωτεινή Γιαπουτζίδου, Ψυχολόγο, η διαδραστική ομιλία με θέματα: «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας» και «Τεχνικές επικοινωνίας – Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον» στο Γυμνάσιο Βυρώνειας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση της κυρίας Ακλάση Ευαγγελίας, Διευθύντριας του Γυμνασίου Βυρώνειας, στα πλαίσια της αναβάθμισης των σχολείων που ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να εστιαστεί στον άξονα «Βελτίωση των Σχέσεων μαθητών/μαθητριών».

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιντικής ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια του Γυμνασίου για την πρόσκληση, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και όσους γονείς συμμετείχαν στην εκδήλωση. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Σιντικής, κυρία Σταυρούλα Αργυροπούλου για την υποστήριξη της δράσης.

Επίσης, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής Μαρία Τσεκμέζογλου – Κοινωνική Λειτουργό και Ιορδάνα Τουτζιάρη – Ψυχολόγο η διαδραστική ομιλία με θέματα: «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας» και «Τεχνικές επικοινωνίας – Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον» στο Δημοτικό Σχολείο Καστανούσσας, έπειτα από πρόσκληση των Προϊσταμένων Αχιλλέα Τσάμη και Αναστασιάδου Κυριακής, του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καστανούσσας, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης γονέων και εκπαιδευτικών.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιντικής ευχαριστεί θερμά τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων για την πρόσκληση, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και όσους γονείς συμμετείχαν στην εκδήλωση. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Σιντικής, κυρία Σταυρούλα Αργυροπούλου για την υποστήριξη της δράσης.

Παράλληλα, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής Μαρία Τσεκμέζογλου – Κοινωνική Λειτουργό και Ιορδάνα Τουτζιάρη – Ψυχολόγο η διαδραστική ομιλία με θέματα: «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας» και «Τεχνικές επικοινωνίας – Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον» στο Γυμνάσιο Νέου Πετριτσίου, έπειτα από πρόσκληση της Διευθύντριας, στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και των ενδοσχολικών επιμορφώσεων.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιντικής ευχαριστεί θερμά την Διευθύντρια του σχολείου, κυρία Ευθυμία Παπαβασιλείου για την πρόσκληση, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και όσους γονείς συμμετείχαν στην εκδήλωση. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Σιντικής, κυρία Σταυρούλα Αργυροπούλου για την υποστήριξη της δράσης.

Κοινοποίηση