Τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού επισκέφθηκαν μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών


Ενημέρωση και ξενάγηση, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Σερρών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ).

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός και Προϊστάμενος του Βιολογικού καθαρισμού Βασίλης Μπράχος, εξήγησε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα την λειτουργία και τα οφέλη από το μεγάλο αυτό έργο για τους δημότες των Σερρών.

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος, με παρατεταμένο αερισμό και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου. Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων, τα καθιστά κατάλληλα για άρδευση. Με επεξεργασμένα λύματα καλύπτονται οι ανάγκες του Βιολογικού Καθαρισμού σε βιομηχανικό νερό και πότισμα του πρασίνου. Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι η τάφρος Μπέλιτσα.

Η Επεξεργασία λυμάτων σκοπό έχει την απομάκρυνση από τα λύματα των διαφόρων ρυπαντικών ουσιών όπως στερεά αντικείμενα, λίπη, άμμο, ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, άζωτο, φωσφόρο καθώς και παθογόνους μικροοργανισμούς. Η απομάκρυνση των οργανικών ρύπων γίνεται με την βοήθεια μικροοργανισμών μέσω βιολογικών διεργασιών. Μετά την επεξεργασία τα λύματα καταλήγουν σε νερό κατάλληλο να ανακυκλωθεί στον βιολογικό κύκλο. Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων τα καθιστά κατάλληλα για άρδευση.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, η παρούσα δημοτική αρχή, ενισχύει την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού με νέα έργα όπως αυτό της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ.

Κοινοποίηση