ΑΝΕΣΕΡ: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων


Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. γνωστοποιεί ότι έχει παραταθεί μέχρι της 12 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072612, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ekt.aneser.gr/, ενώ οδηγίες για την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ.

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν εργαζόμενους όλων των κλάδων της οικονομίας τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας 18-64 ετών προερχόμενοι από όλους τους δήμους του νομού Σερρών με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης των Σερρών.

Τα προγράμματα κατάρτισης:
 Έχουν διάρκεια 80 ώρες.
 Έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες.
 Συνοδεύονται από 5 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.
 Οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων.

Κοινοποίηση