Τα αποτελέσματα των rapid tests χθες από τον ΕΟΔΥ σε Νιγρίτα, Ηράκλεια, Ροδολίβος, Στρυμονικό και Σέρρες


Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκαν 162 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.241 rapid tests και ανευρέθηκαν 254 θετικά (7.84%). Από τις 254 περιπτώσεις, οι 123 αφορούν άνδρες και οι 131 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 52,01 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
6 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
12 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
6 rapid tests, με 1 θετικό (16.67%), αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 70 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
23 rapid tests, με 1 θετικό (4.35%), αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 53 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
4 αρνητικά rapid tests.

Κοινοποίηση