Πρόταση του Γ. Τσιμερίκα για την πάγια προκαταβολή-«Τα εκλεγμένα Συμβούλια να έχουν ενεργό συμμετοχή»

Κατά την πρόσφατη απογραφή του μόνιμου πληθυσμού έτους 2021, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η εικόνα της εγκατάλειψης στις Κοινότητες του Δήμου Σερρών αλλού μεγαλύτερη, αλλού μικρότερη, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Τα χωριά μας ξεκληρίζονται ενώ οι λίγοι νέοι που έχουν απομείνει αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο να μετακινηθούν στην πόλη των Σερρών ή κάπου μακρύτερα.

Στις Δημοτικές Ενότητες εκτός Σερρών διαβιεί το 19% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Σερρών. Συνήθως στις μικρές κοινότητες ζουν ηλικιωμένοι, οι οποίοι περιορίζονται σε έναν παθητικό ρόλο που διαρκώς υποβαθμίζεται. Το νεανικό δυναμικό που είναι χρήσιμο και ικανό για δουλειά στο όνομα του κοινού καλού, προοδευτικά φεύγει προς αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών ζωής, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται το πολύτιμο εκείνο ανθρώπινο κεφάλαιο που με τις γνώσεις και την φρεσκάδα του θα συμβάλλει στην πρόοδο και ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Κατά την επίσκεψη του Υποψήφιου Δημάρχου κ. Γ. Τσιμερίκα με συνεργάτες του, σε δυναμικές κοινότητες του Δήμου Σερρών, οι συμμετέχοντες έθεσαν ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την αδυναμία τους να πληρώσουν μικροδαπάνες άμεσης αποκατάστασης ζημιών επείγοντος χαρακτήρα, που πηγάζει από την μη σύσταση της Παγίας Προκαταβολής, δηλαδή την εκχώρηση του δικαιώματος στους Προέδρους των Κοινοτήτων να διενεργούν πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

Το θέμα αυτό είχε τεθεί όπως αναφέρθηκε και στον σημερινό Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη, μετά την εκλογή του, σε συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών κ. Γεώργιος Τσιμερίκας δήλωσε:

«Γνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος και αποδίδοντας την δέουσα σημασία στους κατοίκους της Περιφέρειας, δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε το ν. 3852/2010 βάσει το οποίου προβλέπεται στις κοινότητες η σύσταση πάγιας προκαταβολής σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική κοινότητα θα ανέρχεται στο ποσό των: α) Χιλίων (1.000€) για τις κοινότητες πληθυσμού έως 800 κατοίκων β) Χιλίων πεντακοσίων (1.500€) για τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά κοινότητες έως 1.500 κατοίκων και γ) Δύο χιλιάδων (2.000€) για τις κοινότητες πάνω από 1.501 κατοίκους. Το συνολικό κόστος αυτής της παρέμβασης ετησίως υπολογίζεται σε ένα ποσό της τάξεως των 30.000€.

Η πάγια προκαταβολή εφαρμόζεται και σε άλλους Δήμους της χώρας. Για την ιστορία αναφέρεται ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Π. Αγγελίδη την είχε εφαρμόσει στην πρώτη της θητεία.

Με την πρόταση αυτή επιδιώκουμε τα εκλεγμένα Συμβούλια των Κοινοτήτων να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση, στη λήψη αποφάσεων αλλά κυρίως τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. Όλοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης που δυνητικά θα αναλάβουμε εάν μας εμπιστευθούν οι συνδημότες μας, αλλά είναι ένας τρόπος που μπορούμε να καταρρίψουμε καχυποψίες, να μικρύνουμε την απόσταση μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων, στηριζόμενοι σε πνεύμα καλής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε ενεργή εμπλοκή στις από κοινού προσπάθειες για να κάνουμε ξανά τον τόπο μας ελκυστικό, ας ξεκινήσουμε με τα μικρά, δίνοντας αυτά τα ελάχιστα που αναλογούν στον καθένα.

Βούλησή μας ως Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών ‘’Ώρα Ευθύνης‘’ είναι να ενισχύσουμε τη δημόσια διαβούλευση, τη συνεργασία και τον σεβασμό στις ιδέες και προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, αλλά και των κατοίκων των απομονωμένων χωριών μας τα οποία τελούν υπό εξαφάνιση!! Αυτό το κλίμα φυγής των νέων πρέπει να αλλάξει.

Σε ετήσια βάση θα πραγματοποιούνται συνελεύσεις κατοίκων κάθε κοινότητας, ομαδοποιημένες όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της κοινότητας, προκειμένου να καταγραφούν οι προτάσεις και να προσδιορισθούν οι προτεραιότητες των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν, η λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου, και η παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους θα αποτυπώνεται εξειδικευμένα κατά περίπτωση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα που αποτελεί μέρους του.»

Κοινοποίηση