Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εγγραφή νηπίων στα τμήματα του ΚΑΚΠΟ Δήμου Εμμανουήλ Παππά- Ποια τα δικαιολογητικά

(Φωτογραφία αρχείου)

Οι αιτήσεις εγγραφής νηπίων στα τμήματα Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) Δήμου Εμμανουήλ Παππά για το χρονικό διάστημα 2023-2024 υποβάλλονται από 10 Μαΐου 2023 έως 31 Μαΐου 2023 (σύμφωνα με το αρθ.12 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και
αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ανέργων
5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του.
6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Πληροφορίες στα παρακάτω τμήματα Π.Σ.:
Τηλέφωνο: 2321074249 ( Τμήμα Π.Σ. Χρυσού)
Τηλέφωνο: 2321091200 ( Τμήμα Π.Σ. Ν. Σουλίου)
Τηλέφωνο: 2321071519 (Τμήμα Π.Σ. Πεντάπολης)
Τηλέφωνο: 2321076304 ( Τμήμα Π.Σ. Νεοχωρίου)
Τηλέφωνο: 2321031288 (Τμήμα Π.Σ. Ν. Σκοπού)
Τηλέφωνο Γραφείο (Χρυσό): 232135268

Κοινοποίηση