Δήμος Σιντικής: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για εγγραφές βρεφών – νηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς- Ποια τα δικαιολογητικά

(Φωτογραφία αρχείου)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δ. Σιντικής» ανακοινώνει ότι η κατάθεση των αιτήσεων για νέες εγγραφές ξεκινά από 22-5-2023 στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς (πληροφορίες και έντυνα αιτήσεων δίνονται από τις παιδαγωγούς ή με αποστολή των δικαιολογητικών στο mail: [email protected]).

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο (4 ετών έως την 31-12-2023).
Δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ
Τα εγγραφόμενα Νήπια-Βρέφη εκτός ΕΣΠΑ καταβάλλουν μηνιαίο αντίτιμο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού και φωτοτυπία ταυτότητας
• Ατομικό Δελτίο Υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών
• Ερωτηματολόγιο κοινωνικής έρευνας.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
• Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:
• Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
• Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.
• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
• Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
• Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
• Βρεφονηπιακός Σταθμός Σιδηροκάστρου 23230-22270
• Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέου Πετριτσίου 23230-31251
• Παιδικός Σταθμός Κερκίνης 23270-41267
• Παιδικός Σταθμός Ποροΐων 23270-51218
• Βρεφονηπιακός Σταθμός Ροδόπολης 23270-22022

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής, σε μελλοντική έναρξη του προγράμματος 2023-2024 στη σελίδα www.eetaa.gr) και στα παραπάνω τηλέφωνα. Η κατάθεση της αίτησης γίνετε από εμάς και στο χώρο σας, σε ημέρες που θα ορισθούν με την έναρξη του προγράμματος.

Ενημερωθείτε για το ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 5-12 ετών μέσω ΕΣΠΑ) που εποπτεύει το Νομικό Πρόσωπο και λειτουργεί στη Βυρώνεια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους και έχει ως στόχο την δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών και των γονέων τους, με την ανάπτυξη οργανωμένων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων που παρέχονται με το εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα στους άνετους, ασφαλείς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Διδάσκονται: Ρομποτική, Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικές δραστηριότητες, Σχολική προετοιμασία κλπ..

Κοινοποίηση