Εργασίες αποτύπωσης και τοπογραφικής μελέτης των στεγασμένων μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Τερπνής

Στον αρχαιολογικό χώρο της Τερπνής, στη θέση Παλαιόκαστρο, πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 25-28 Απριλίου 2023 εργασίες αποτύπωσης και τοπογραφικής μελέτης των στεγασμένων μνημείων καθώς και πρόδρομες εργασίες για την εκπόνηση μελέτης συντήρησής τους.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του ερευνητικού προγράμματος πενταετούς διάρκειας (2021-2026) υπό την διεύθυνση της Δρ. Δημητρίας Μαλαμίδου, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών και της Δρ. Laurianne Martinez-Sève, Διευθύντριας Μελετών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Lionel Fadin, τοπογράφος της Γαλλικής Σχολής, κι ο Brieuc Guillaume, ασκούμενος τοπογράφος, προχώρησαν στη λεπτομερή αποτύπωση και στην τοπογραφική μελέτη του συγκροτήματος λουτρών και της μεγάλης βασιλικής (2ος-6ος αι. μ.Χ.) καθώς και του οικοδομικού συνόλου του ληνεώνα (εργαστηριακού χώρου με πατητήρια για κρασί). Έγινε επίσης επί τόπου προετοιμασία για τη μελέτη συντήρησης των μνημείων, την οποία εκπονούν ο Αριστοφάνης Κωνσταντάτος, συντηρητής της Γαλλικής Σχολής, και η Ευθαλία Κουκουβέτσιου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, με τη συμβολή της Σωτηρίας Κριεμάδη, συνεργαζόμενης αρχιτέκτονα της Γαλλικής Σχολής.

Κοινοποίηση