Οι τιμές των συνδεδεμένων για το έτος ενίσχυσης 2022


Ανακοινώθηκαν οι τιμές των συνδεδεμένων για το έτος ενίσχυσης 2022.

Συγκεκριμένα, έχουν ως εξής:
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 800,00 ευρώ/εκτάριο.
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 561 ευρώ/εκτάριο.
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 805 ευρώ/εκτάριο.
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 205 ευρώ/εκτάριο.
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των σπαραγγιών, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 690,39 ευρώ/εκτάριο.
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 588 ευρώ/εκτάριο.
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 414,07 ευρώ/εκτάριο.
▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του ρυζιού, για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται στα 344,00 ευρώ/εκτάριο.

Κοινοποίηση