Αποχή αρχαιοφυλάκων από εκδηλώσεις εκτός ωραρίου


Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ), κατά την χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα οι αρχαιοφύλακες να μην εργάζονται υπερωριακά χωρίς αμοιβή.

Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει προβεί σε έκδοση απόφασης για την πληρωμή των υπερωριών, καλούνται οι αρχαιοφύλακες να μην παρέχουν εργασία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους.
Η ΠΕΥΦΑ ενημέρωσε έγκαιρα την πολιτική ηγεσία για το σχετικό πρόβλημα.

Κοινοποίηση