Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νιγρίτας στο πρόγραμμα Erasmus +


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νιγρίτας ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus + με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-ADU-000074946 και τίτλο: «Assisting adults to learn in prison education».

Οχτώ εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων με την Διευθύντρια κ. Τζιώρα Νεκταρία συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δύο φυλακές της Εσθονίας σ’ ένα δομημένο κύκλο μαθημάτων που πραγματοποιήθηκε από τις 26/06/2023 έως τις 30/06/2023 στις πόλεις Narva και Tallin.

Οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν την εκπαιδευτική τους εργαλειοθήκη με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τις καλές πρακτικές που χρησιμοποιούν τα σχολεία εντός φυλακών.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες γνώρισαν το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζεται στις φυλακές της Εσθονίας και ήρθαν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

Οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη και ο αντίκτυπος στο έργο του σχολείου αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα αναμένεται σημαντικός.

Οι συμμετέχοντες νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν τον πρώην Διευθυντή του ΣΔΕ Νιγρίτας, κ. Αναστάσιο Λασπά, αλλά και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

Κοινοποίηση