Στην κυκλοφορία από αύριο ο αριστερός κλάδος στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Α/Κ 16


Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι σε συνέχεια των σχετικών Αποφάσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης η Υπηρεσία στα πλαίσια του Έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης», θα αποδώσει σε πλήρη κυκλοφορία:
1. Τον αριστερό κλάδο της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΘ), καθ’ όλο το πλάτος του καταστρώματος, από τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο του Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 έως το ύψος της Συμμαχικής Οδού, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά.
2. Τους κλάδους εισόδου – εξόδου από και προς τον αριστερό κλάδο της ΕΠΟΘ (ρεύμα πορείας προς ανατολικά) έως τον κυκλικό κόμβο της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου.
Ως ημερομηνία απόδοσης του εν λόγω οδικού τμήματος σε κυκλοφορία ορίζεται το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023, από τις πρωινές ώρες.

Κοινοποίηση