Το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών «Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Ανανεώθηκε η θητεία του 3ου Γενικού Λυκείου ως Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε το 2016 με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και μαθητές των Λυκείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό και τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση του δημοσίου βίου και στην εμπέδωση της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί σε όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία για τα συμμετέχοντα σχολεία και τη διάδοση καλών πρακτικών μέσω «έξυπνων» δράσεων που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά και το πνεύμα συνεργασίας των συμμετεχόντων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων ή η εκμάθηση στοιχείων που σχετίζονται με την ΕΕ μέσω «παπαγαλίας» δεν είναι στόχοι συμβατοί με το Πρόγραμμα

Κοινοποίηση