Υπεγράφη σύμβαση για εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηράκλειας και στο Κλειστό Προπονητήριο Σκοτούσσας


Υπογράφθηκε σήμερα 19 Ιουλίου 2023, μεταξύ του Δημάρχου Ηράκλειας Γιώργου Κουτσάκη και της αναδόχου εταιρείας Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε. , η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηράκλειας και κατασκευή, επισκευή και συντήρηση στο Κλειστό Προπονητήριο Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας Π.Ε. Σερρών» συνολικού ύψους με ΦΠΑ 429.244,35€ .

Κοινοποίηση