Απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας από αύριο- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

(Φωτογραφία αρχείου)

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο Παρασκευή (21-07-2023), προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας της Π.Ε. Σερρών.

Ενεργοποιείται η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου, που αφορά την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας ΠΕ Σερρών, και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό (ΑΔΑ: 9ΙΤΥ7ΛΛ-Λ1Η) από Παρασκευή 21/7/2023 και ώρα 7.30πμ έως Σάββατο 22/7/2023 και ώρα 7.30πμ.

Στην Απόφαση αναφέρονται:

Α. Η απαγόρευση της κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας ΠΕ Σερρών, στον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό, για τις ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 3: Υψηλή, 4: Πολύ Υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερμού. Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη κινδύνου από υψηλή (κατηγορία 3) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 2023. Έχει ισχύ από τις 7.30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7.30 το πρωί της επομένης ημέρας.

Β. Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε τον σχεδιασμό της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Σερρών ως κάτωθι:
Ορίζονται 2 Σημεία Ελέγχου και Απαγόρευσης εισόδου, ως εξής:
Από την ΕΛ.ΑΣ με περιπολικά ή/και τη χρήση φραγμών- εμποδίων:
• Για τον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό στα Κερδύλλια με συντεταγμένες σημείου 40 ο 47΄42,31΄΄ 23 ο 49΄47,36΄΄
• Για τον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό στα Κερδύλλια, Αρχαία Άργιλος με συντεταγμένες σημείου 40 ο 46΄46,74΄΄ 23 ο 49΄07,08΄΄
Απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία των ανωτέρω περιοχών κατόπιν έγκρισής της Π.Υ. Ν. Σερρών.
Καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στις ανωτέρω περιοχές.
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και δράσεις για τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών της Π.Ε. Σερρών, αντιπυρικής περιόδου 2023, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.
Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών παρακαλούμε όπως ενισχύσετε το έργο της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Σερρών.
Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών, που έχουν δασικές εκτάσεις στα όρια ευθύνης τους, παρακαλούμε όπως προβούν στη λήψη όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων.

Γ. Η εφαρμογή της Απόφασης ανατίθεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών και στην ΔΙ.Π.Υ. Ν. Σερρών.

Δ. Οι παραβάτες της Απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 129 του Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82/Α΄/2022). Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ε. Με την ανάρτηση της παρούσης στη Διαύγεια παύει να ισχύει η με Α.Π. 325028 (2592)/17-5-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών (ΑΔΑ:ΨΡΗ47ΛΛ-ΒΘΚ).

Κοινοποίηση