Κάλεσμα της ΔΕΥΑ Σιντικής προς τους δημότες για ορθολογική χρήση του νερού


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής ενόψει καύσωνα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται αύξηση στην κατανάλωση νερού, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση.

Στην προσπάθεια αυτή καλεί όλους τους πολίτες να συμβάλλουν κατά το δυνατό, στην ορθολογική χρήση νερού, αποφεύγοντας τις υπερβολικές καταναλώσεις και να το χρησιμοποιούν για οικιακή χρήση αποκλειστικά και μόνο.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. κατανοώντας τις ανάγκες των δημοτών για την εκμετάλλευση μικρών καλλιεργειών, προτρέπει τους δημότες να προβαίνουν στο πότισμα κήπων, στο πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, αυτοκινήτων κ.λ.π. κατά τις νυχτερινές ώρες και από τις 23:00 μ.μ..

Κοινοποίηση