Έκκληση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Σερρών για απόβλητα και ογκώδη απορρίμματα


Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σερρών απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες (κατοίκους της πόλης και όλων των κοινοτήτων) να μην απορρίπτουν (βγάζουν και εγκαταλείπουν) ογκώδη απορρίμματα (στρώματα, τραπέζια, καναπέδες και λοιπά έπιπλα, καρότσια, ποδήλατα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.) από 14 έως και 20 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι:
α. Τα απόβλητα από εκσκαφές, ανακαινίσεις, κατασκευές, κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), δεν παραλαμβάνονται από τον Δήμο.
Οι παραγωγοί τους με δική τους ευθύνη πρέπει να τα οδηγούν στις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ, συμβεβλημένες με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.8.2010)
β. Η απόρριψή τους (ογκώδη και ΑΕΚΚ) μέσα σε κάδους κοινών απορριμμάτων και απορριμμάτων ανακύκλωσης (πράσινους, μεταλλικούς και μπλε κάδους) όπως και η απόρριψή τους στο περιβάλλον απαγορεύεται ρητώς και οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθυνθείτε στο 2321036170 (τηλεφωνικό κέντρο Τμ. Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης).

Κοινοποίηση