Υλική βοήθεια προς τις ΔΕΥΑ Πύλης Τρικάλων και Μουζακίου Καρδίτσας στέλνει η ΔΕΥΑ Σερρών


Αυτή τη στιγμή το πιο άμεσο πρόβλημα των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, είναι η αποκατάσταση των δικτύων ασφαλούς υδροδότησης.

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, με έκτακτη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΔΕΥΑ Σερρών, χορηγεί υλική βοήθεια από το απόθεμα, προς την ΔΕΥΑ Πύλης Τρικάλων και την ΔΕΥΑ Μουζακίου Καρδίτσας, τα δίκτυα των οποίων υπέστησαν τεράστιες ζημίες.

Αναχωρούν φορτία με 2.000 μέτρα σωλήνων πολυαιθυλαινίου και τους παρελκόμενους συνδέσμους αυτών, καθώς και 1,8 τόνοι υγρού υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση πόσιμου νερού, ώστε να παραδοθούν το ταχύτερο δυνατόν στις δύο ΔΕΥΑ που εργάζονται πυρετωδώς.

Κοινοποίηση