Αλλάζουν οι αποζημιώσεις από το Ε.Κ. για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων

Οι Ευρωπαϊκοί δρόμοι είναι από τους ασφαλέστερους στον πλανήτη, ωστόσο μόνο το 2017 έχασαν τη ζωή τους αυτοκινητιστικά δυστυχήματα 25.300 άνθρωποι και 135.000 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα περισσότερα από τα θύματα είναι παιδιά, πεζοί, ποδηλάτες και ηλικιωμένοι.

Στις 13 Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίζουν για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων, προκειμένου να ενισχύσουν την προστασία των θυμάτων.

Οι νέοι κανόνες θα εγγυώνται δίκαιη αποζημίωση για τα θύματα, θα αποθαρρύνουν τη χρήση ανασφάλιστων οχημάτων και θα εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των αντισυμβαλλομένων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) εργάζεται για τη βελτίωση των κανόνων οδικής ασφάλειας, σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα θανατηφόρα ατυχήματα.

Κοινοποίηση