Ο ΕΟΦ ανακάλεσε παρτίδες κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος


Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση των παραπάνω παρτίδων DC18G046 και DD19A096 του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος OTIMECTIN gel 1mg/g, διότι τα αποτελέσματα ποσοτικού προσδιορισμού της δραστικής ουσίας και των προσμίξεων βρέθηκαν εκτός προδιαγραφών, όπως προέκυψε στο πλαίσιο της μελέτης σταθερότητας του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας, Le Vet, Holland.

Η εταιρεία Altavet, ως τοπικός αντιπρόσωπος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •