Παράταση προθεσμίας τροποποίησης καταστατικών αθλητικών Σωματείων

Για την παράταση προθεσμίας τροποποίησης καταστατικών αθλητικών Σωματείων εως τις 30.6.2022 ενημερώνει με ανάρτησή της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δικηγόρος Κέλυ Βαλταδώρου.
Η κυρία Βαλταδώρου υπενθυμίζει επίσης, ότι «τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας».
Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •