Σε νέα διανομή τροφίμων προχωρά ο Δήμος Σερρών


Σε μία ακόμη διανομή τροφίμων, αυτή τη φορά σε άπορες μονογονεϊκές οικογένειες προχωρά ο Δήμος Σερρών, έπειτα από δωρεά του προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Καλούνται οι δημότες (που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών) να προσέλθουν στο Γραφείο 124 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 36 στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 23213-50561, για να υποβάλλουν αίτηση από τις 15-12-2021 έως τις 17-12-2021 και κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Έντυπο Ε1, Εκκαθαριστικό εφορίας και Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των ενηλίκων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, προσκομίζεται το Ε9 όλων των ενηλίκων) έτους 2020 .
3. Αποδεδειγμένη ανεργία (βεβαίωση χρόνου ανεργίας) – αν υπάρχει
4. Αποδεδειγμένη αναπηρία μέλους της οικογένειας (απόφαση ΚΕΠΑ) – αν υπάρχει
5. Βεβαιώσεις σπουδών για τα προστατευόμενα τέκνα – αν υπάρχουν
6. Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ, για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας
7. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ – αν υπάρχει
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο – αν υπάρχει
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή των προϊόντων θα πρέπει να έχουν μαζί τους, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους στην περίπτωση που τα προϊόντα παραληφθούν αυτοπροσώπως.

Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και η αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Κοινοποίηση