Θα κλείσει η δομή στο Κλειδί Σιντικής κι ακόμη θα δίνονται παρατάσεις στο έργο;- Νέα παράταση αποφάσισε το Υπουργείο Μετανάστευσης


Για μία ακόμη φορά, τουλάχιστον πέντε, δίνεται παράταση στο έργο της εγκατάστασης προσωρινής δομής φιλοξενίας, στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής.

Συγκεκριμένα, σήμερα αναρτήθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλου Γεωργιάδης, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών», με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 147 του ν.4412/16, και όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου Α2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) σε συνδυασμό με την περίπτωση 2.3.1 της παραγράφου 2.3 του ίδιου ως άνω άρθρου, έως την 31η Μαρτίου 2022 δεδομένου ότι, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου.

Εύλογα αναρωτιέται κανείς, γιατί το έργο δεν ολοκληρώνεται, ενώ λειτουργεί κανονικά για περισσότερο από 1,5 χρόνο και γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι παρατάσεις.

Δεν είναι λίγοι, βέβαια, αυτοί που σχολιάζουν σκωπτικά πως θα κλείσει η δομή στο Κλειδί και ακόμη θα δίνονται παρατάσεις για την ολοκλήρωση του έργου.

Κοινοποίηση