Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. στο διακρατικό έργο LOCAL TOUR


Με συμμετοχή δεκαεννέα Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) – Αναπτυξιακών εταιρειών από όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) ΑΕ, και μίας ΟΤΔ από την Κύπρο (Λάρνακα) διοργανώθηκε στο Ηράκλειο στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2022 η 2η εθνική συντονιστική συνάντηση για το έργο LOCAL TOUR, ένα διακρατικό έργο συνεργασίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 19.3 του προγράμματος CLLD / LEADER. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συνάντηση συμμετείχαν και στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ την όλη εκδήλωση συντόνισε η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

Το έργο “LOCAL TOUR” αφορά κυρίως στη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού γαστρονομικού χάρτη της Ελλάδας με ολοκληρωμένες γαστρονομικές περιπλανήσεις στις περιοχές παρέμβασης. Συνολικά, θα σχεδιαστούν και αποτυπωθούν πάνω από 60 διαδρομές σε όλη τη χώρα και ειδικότερα στις εξής περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Κρήτη, Ιόνια, Κυκλάδες, Χίο, Λήμνο, Σάμο, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Φλώρινα, Καβάλα, Ροδόπη και Έβρο. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού ως ένα επιπλέον τουριστικό προϊόν που επιδρά σοβαρά στην οικονομία της ενδοχώρας, στην ανάδειξη των τοπικών «τίμιων» προϊόντων και της διατροφικής αξίας τους, καθώς και στην προβολή γαστρονομικών διαδρομών.

Οι προτεινόμενες γαστρονομικές διαδρομές όχι μόνο θα παρουσιάζουν τα τοπικά προϊόντα – πρεσβευτές της τοπικής κουζίνας κάθε περιοχής, αλλά θα ενσωματώνουν και στοιχεία πολιτισμού, περιβάλλοντος, σημεία και αξιοθέατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για κάθε επισκέπτη. Επιπλέον, θα οργανωθούν στις παραπάνω περιοχές στοχευμένα θεματικά εργαστήρια με αποδέκτες τους επιχειρηματίες και εργαζόμενους γύρω από τον γαστρονομικό τουρισμό στις περιοχές αυτές και τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων.

Στόχος είναι ο τοπικός πληθυσμός να ενημερωθεί για τις δυνατότητες που δίνει ο γαστρονομικός τουρισμός τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της περιοχής, να γνωρίσει καλά παραδείγματα από άλλες περιοχές της Ευρώπης και της χώρας, να εκπαιδευτεί στην έννοια του «τίμιου προϊόντος» και στην αξία που αυτό έχει για τον κάθε επισκέπτη, να γίνει πρεσβευτής τελικά του γαστρονομικού τουρισμού για την περιοχή του. Το εργαστήριο στις Σέρρες προβλέπεται να υλοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, μετά την ανοικτή πρόσκληση που θα απευθύνει η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για αυτό το σκοπό προς τους δικαιούχους.

Κοινοποίηση