Παρέμβαση από τον Έλληνα Ευρωβουλευτή Εμ. Φράγκο για τη διαφαινόμενη ιδιωτικοποίηση της αγροτικής άρδευσης


Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», με ερώτηση που κατέθεσε στην Επιτροπή, αναφέρεται στο ζήτημα ιδιωτικοποίησης της αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ στην ιδιωτικοποίηση της αγροτικής άρδευσης (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), με την ελληνική γεωργία διαρκώς πληττόμενη και άνευ κρατικής βοήθειας. Ο Εμμανουήλ Φράγκος επισημαίνει τα νέα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, καθώς συγκεκριμένες εταιρίες θα επωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι φόβοι για νέα κόστη και η δημιουργία μονοπωλίων ενδέχεται να πλήξουν ακόμα περισσότερο τους Έλληνες αγρότες.

Στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής της ελληνικής γεωργίας, ο κ. Φράγκος απευθύνεται στην Επιτροπή σχετικά με το προβλεπόμενο σχέδιο ιδιωτικοποίησης και την εξέλιξη του κόστους αγροτικής άρδευσης για τους αγρότες. Επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να εκφράσει τις οποιεσδήποτε προτάσεις της για τη βελτίωση των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Έλληνα Ευρωβουλευτή έχει ως εξής:
«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Emmanouil Fragkos (ECR)
Θέμα: Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της αγροτικής άρδευσης
Σε συνέχεια των μη-τυπικών, για τον ανταγωνισμό, πρωτοβουλιών για αρδευτικά έργα στην Ελλάδα (E-005109/2021), η κυβέρνηση σκοπεύει να ιδιωτικοποιήσει 2.700 αρδευτικά κανάλια, που διαχειρίζονται σήμερα ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ. Οι ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ αντιδρούν στα σχέδια, όπως περιγράφονται στο ελληνικό πρόγραμμα κατασκευής αρδευτικών έργων μέσω ΣΔΙΤ, καθώς συγκεκριμένες εταιρίες θα επωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που υπάρχουν στο Σχέδιο Ανάκαμψης.
Πρώτο σχετικό έργο έχει εξαγγελθεί η «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού» στον κάμπο της Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 128,75 εκατ. ευρώ (προ-ΦΠΑ), για το οποία τρεις συμπράξεις εταιριών προσήλθαν.
Ακολουθεί το Φράγμα Μιναγιώτικο, με αρδευτικό δίκτυο για έκταση 35.000 στρεμμάτων στους δήμους Μεσσήνης/Πύλου–Νέστορος, προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ (προ-ΦΠΑ).
Θηβαίοι αγρότες καταγγέλλουν πως μία γεώτρηση με μοτέρ 70-80 ίππους λειτουργίας Μαΐου- Σεπτέμβριου κόστιζε 7.000 ευρώ το 2007, 21.000 ευρώ 2019, και το 2022 και 38.000 το 2022, με την κρατική στήριξη στους αγρότες για άρδευση να είναι συνήθως χαμηλότερη του 45%.
Φόβοι για νέα κόστη στους αγρότες και δημιουργία τοπικών μονοπωλίων στη χρήση του νερού, ενδέχεται να επιφέρουν νέο πλήγμα στην ελληνική γεωργία.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Ποιά είναι η γνώμη της για την ιδιωτικοποίηση της αγροτικής άρδευσης, όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ της Ελλάδας 2023-2027, αναφορικά με την εξέλιξη του κόστους άρδευσης για τους αγρότες;
2) Διαθέτει προτάσεις, μέσα από διεθνείς και ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για βελτίωση των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, υπό την υπάρχουσα νομική μορφή τους;».

Κοινοποίηση