Στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ τα πορίσματα ζημιών από τη θεομηνία του Ιουνίου 2022 για το Δ.Δ. Αμφίπολης


Κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ τα πορίσματα ζημιών από τη θεομηνία του Ιουνίου 2022 για το Δ.Δ. Αμφίπολης.
Η σύνδεση πραγματοποιείται με κωδικούς TAXIS.
Η επόμενη πληρωμή θα γίνει στις 11/04.

Κοινοποίηση