Ψηφίσματα του Δ.Σ. Σερρών για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Σερρών και για τις ΔΕΥΑ

(Φωτογραφία αρχείου)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του Δημάρχου Σερρών Αλέξανδρου Χρυσάφη ενέκρινε ομόφωνα και εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις υπηρεσίες φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών συμπαρίσταται στους συνδημότες μας που εργάζονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις υπηρεσίες φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας οι οποίοι:
– Έχουν προσληφθεί με αδιάβλητο τρόπο με την εποπτεία του ΑΣΕΠ
– Διανύουν τον έβδομο χρόνο με διαρκώς και αδιαλείπτως ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας
– Έχουν συνδράμει στην καλή λειτουργία του Νοσοκομείου Σερρών κατά την περίοδο της πανδημίας
Καλούμε κάθε αρμόδιο να ενσκύψει με ευαισθησία στο εργασιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ανωτέρω εργαζομένοι και να συνδράμει στην οριστική επίλυσή του.
Το ψήφισμα αυτό θα κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών».

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών για την διατήρηση της επί των ΔΕΥΑ εποπτείας του Υπουργείου Εσωτερικών και των οικείων Δήμων και αίτημα για άμεση και γενναία ενίσχυση τους

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του Δημοτικού Σύμβουλου κ. Φωτιάδη Στέφανου ενέκρινε ομόφωνα και εξέδωσε ψήφισμα για την διατήρηση της επί των ΔΕΥΑ εποπτείας του Υπουργείου Εσωτερικών και των οικείων Δήμων και αίτημα για άμεση και γενναία ενίσχυση τους.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσεται με τις θέσεις που κατατέθηκαν από την Κ.Ε.Δ.Ε και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α στη διαβούλευση του ήδη κατατεθέντος στην Βουλή σχεδίου νόμου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής, -Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944, -Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», και ζητεί την κατάλληλη επαναδιατύπωσή του, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο υπαγωγής των Δ.Ε.Υ.Α. στην Ρ.Α.Ε που μετονομάζεται πλέον σε «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων», επειδή η υπαγωγή αυτή συνιστά άμεση και ευθεία παρέμβαση στον ιδρυτικό νόμο των Δ.Ε.Υ.Α (ν.1069/1980), τον οποίο παρακάμπτει και ανατρέπει το παγιωμένο καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α.
Επισημαίνει πως οι ΔΕΥΑ αποτελούν κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις, που διαχειρίζονται δημόσιο αγαθό, ιδρύονται από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους και στις οικείες τοπικές κοινωνίες, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και δρουν μονοπωλιακά την περιοχή αρμοδιότητάς τους συνεπώς, στον τομέα λειτουργίας της κάθε Δ.Ε.Υ.Α. δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο, που να έχει ανάγκη εποπτείας, ελέγχου και ρύθμισης από μια Ρυθμιστική Αρχή.
Ζητεί την άμεση γενναία (πέραν των προσφάτων ρυθμίσεων του άρθρου 49 τουΝ.5027/2023) ενίσχυση όλων των ΔΕΥΑ της χώρας, των οποίων ο προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε σημαντικά, κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης και συνεχίζει, λόγω του ενεργειακού κόστους, να επιβαρύνεται, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μετακύλισης του κόστους στους ώμους των πληττόμενων από την ακρίβεια καταναλωτών τους.
Παροτρύνει τις ΔΕΥΑ των Δήμων να εξετάσουν τις προοπτικές αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους, με την αξιοποίηση της δυνατότητας σύστασης δημοτικών και διαδημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων
Το ψήφισμα αυτό θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Κ.Ε.Δ.Ε, στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α και την ΔΕΥΑ Σερρών».

Κοινοποίηση