Προσλήψεις στον Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου- Μονόβρυσης- Ν. Σκοπού ενέκρινε η Αποκεντρωμένη


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, ενέκρινε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου- Μονόβρυσης- Ν. Σκοπού Ν. Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Κοινοποίηση