Προσλήψεις στους ΤΟΕΒ Αγ. Ιωάννη Σερρών, Αλιστράτης και Ψυχικού- Πεθελινού ενέκρινε η Αποκεντρωμένη


Προσλήψεις σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) του νομού Σερρών ενέκρινε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Συγκεκριμένα:
• Ενέκρινε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Αγίου Ιωάννη Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.
• Ενέκρινε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Αλιστράτης Ν. Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.
• Ενέκρινε την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Ψυχικού-Πεθελινού Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Κοινοποίηση