Εμ. Φράγκος: «Προκλήσεις στην υλοποίηση των οικολογικών σχημάτων από μικροκληρούχους αγρότες»


Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», κατέθεσε ερώτηση στην Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις που προκύπτουν στην υλοποίηση των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes) από μικροκληρούχους αγρότες με τη νέα ΚΑΠ.

Οι ετήσιες ενισχύσεις φέτος πρόκειται να επηρεαστούν, καθώς δεν έχει γίνει σαφές ποια οικολογικά σχήματα είναι, για το τρέχον έτος, εφαρμόσιμα στη νέα ΚΑΠ. Οι παραγωγοί πρόκειται να λάβουν μόνο τη βασική ενίσχυση, συνεχίζοντας ό,τι έκαναν μέχρι σήμερα σε επίπεδο καλλιέργειας, συνδυάζοντας όμως και νέους κανόνες. Με τον ήδη επιβαρυμένο ελληνικό αγροτικό τομέα από τις πολιτικές που εφαρμόζονται και με το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, το 1/3 των ενισχύσεων βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος θέτει δύο βασικά ερωτήματα προς την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το πρώτο αφορά τις τυχόν προβλέψεις της Επιτροπής για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, σε επίπεδο Υπουργείων ή σε επίπεδο ενώσεων παραγωγών, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το δεύτερο σχετικά με την προώθηση της επιτυχούς υλοποίησης των οικολογικών σχημάτων με άλλους τρόπους από τους ήδη εφαρμοζόμενους.

Αναλυτικά, η ερώτηση του Ευρωβουλευτή:
«Τα οικολογικά σχήματα (eco-schemes), με στόχους όπως η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, («εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας») ενσωματώνουν καλές γεωργικές πρακτικές σκοπεύοντας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων. Τα οικολογικά σχήματα διαθέτουν για την Ελλάδα 3,6 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της ΚΑΠ.
Όμως, όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες αγρότες, η νέα ΚΑΠ, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται την 01.01.2023, διαθέτει στοιχεία, τα οποία δεν έχουν εξηγηθεί αποτελεσματικά.
Πρωτίστως, δεν έχει γίνει σαφές ποια οικολογικά σχήματα είναι εφαρμόσιμα φέτος, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στις ετήσιες ενισχύσεις.
Ο παραγωγός πλέον, κάνοντας ό,τι έκανε καλλιεργητικά μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας και νέους κανόνες, θα λαμβάνει μόνο τη βασική ενίσχυση
Διακυβεύεται για κάθε αγρότη το 1/3 των ενισχύσεων, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, και η επιτυχία της νέας ΚΑΠ συνολικά.
Το πρόβλημα της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης αποτελεί βασικό εμπόδιο, που διατρέχει την οικονομική δραστηριότητα, ιδίως στα πλέον ευάλωτα επαγγέλματα.
Σαφώς, η προώθηση κάποιων παραγωγικών μοντέλων, ιδίως κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης, θα μπορούσε να διευκολύνει τους Έλληνες αγρότες, προωθώντας παράλληλα τις οικονομίες κλίμακας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Εφόσον αντίστοιχα προβλήματα συναντώνται και σε άλλα κράτη μέλη, έχει προβλεφθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, σε επίπεδο Υπουργείων ή σε επίπεδο ενώσεων παραγωγών, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;
2) Εξετάζει την προώθηση της επιτυχούς υλοποίησης των οικολογικών σχημάτων με άλλους τρόπους από τους ήδη εφαρμοζόμενους;».

Κοινοποίηση