Ανακοινώθηκαν οι Διευθυντές/ντριες σχολείων και Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών- Όλα τα ονόματα


Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/ Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Σερρών, σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη στον τελικό πίνακα Δ.Ε. Σερρών.

(Διαβάστε ΕΔΩ το θέμα με την ανακοίνωση των Διευθυντών/ντριων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Όλα τα ονόματα)

Αναλυτικά, όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικών και οι σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν έχουν ως εξής:

Κοινοποίηση