Οι Διευθυντές/ντριες σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών- Όλα τα ονόματα


Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους στον κυρωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντριών/-ντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

(Διαβάστε ΕΔΩ το θέμα με την ανακοίνωση των Διευθυντών/ντριων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Όλα τα ονόματα)

Αναλυτικά, όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικών και οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις οποίες τοποθετήθηκαν έχουν ως εξής:

Κοινοποίηση