Στις Σέρρες αύριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης- Εκδήλωση για τις «Δημόσιες Εγγειοβελτιωτικές Υποδομές – Σχεδιασμός και Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες»


Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Δημόσιες Εγγειοβελτιωτικές Υποδομές – Σχεδιασμός και Χρηματοδοτικές Δυνατότητες από το ΥΔΩΡ 2.0 και το ΣΣ ΚΑΠ / LEADER 2023-2027», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή , 21 Απριλίου 2023 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Elpida Resort & Spa Hotel.

Το παρών θα δώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ και LEADER 2023-2027, για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ για τις δημόσιες υποδομές διαχείρισης του αρδευτικού νερού και τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.
10:30 – 11:00 Προσέλευση – Εγγραφές
Εναρκτήρια ομιλία
11:00 – 11:15 Γεώργιος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
11:15 – 11:30 Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ για τις δημόσιες εγγειοβελτιωτικές υποδομές
Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
11:30 – 11:45
Το αρδευτικό νερό στο επίκεντρο της πράσινης Γεωργίας στην νέα ΚΑΠ 2023- 2027
Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ
11:45 – 12:00
Δημοσιοποίηση 2ης Πρόσκλησης Δημόσιων και Ιδιωτικών επενδύσεων του Προγράμματος LEADER – Σχεδιασμός Νέου Προγράμματος LEADER 2023- 2027
Ελένη Τριανταφύλλου, Διευθύντρια της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
12:00 – 12:10
Το ΠΑΑ πιάνει τόπο (προβολή video)
12:10 – 12:40
Παρουσίαση από τους αντίστοιχους μελετητές- μηχανικούς του σχεδιασμού εγγειοβελτιωτικών υποδομών στον Ν. Σερρών:
– Υποδομές στήριξης Πρωτογενή τομέα στην ΠΕ Σερρών
– Το 2ο Αρδευτικό Δίκτυο Σερρών
– Το 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Φυλλίδος
12:40 – 13:30
Ερωτήσεις – Συζήτηση

Κοινοποίηση