Τα αποτελέσματα των rapid tests χθες από τον ΕΟΔΥ σε Ηράκλεια, Σιδηρόκαστρο, Ροδολίβος, Στρυμονικό, Νιγρίτα και Σέρρες


Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 186 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.790 rapid tests και ανευρέθηκαν 304 θετικά (8.02%). Από τις 304 περιπτώσεις, οι146 αφορούν άνδρες και οι 158 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 53,52 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
2 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
5 rapid tests, με 1 θετικό (20%), αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 61 ετών.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
10 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
19 rapid tests, με 2 θετικά (10.53%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 75 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
38 αρνητικά rapid tests.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
8 αρνητικά rapid tests.

Κοινοποίηση